Kiipeily harrastuksena

Kiipeily on yllättävän suosittu harrastus, vaikka moni toki pitääkin sitä vaarallisena harrastuksena. Kiipeilyn ei kuitenkaan tarvitse olla erityisen vaarallista – sinun ei tarvitse välttämättä lähteä valloittamaan maailman korkeimpia vuoria voidaksesi harrastaa kiipeilyä, vaan voit päästä kiipeilyn makuun myös esimerkiksi sisäseinäkiipeilyn kautta.

Kuka voi harrastaa kiipeilyä?

Sisäseinäkiipeily sopii jo monelle yläasteikäiselle nuorelle. Jos vanhemmat ovat mukana harrastamassa, voivat tätä nuoremmatkin lapset osallistua sisäseinäkiipeilyyn. Sisäseinäkiipeily voikin olla hyvä vaihtoehto, jos etsit perheellesi harrastusta, jota voisitte harrastaa yhdessä. Kiipeilyseuran alkeiskurssille osallistuminen on suositeltava vaihtoehto harrastuksen alkuvaiheessa.

Välineet

Aloittaessasi kiipeilyharrastuksen sinun on erittäin tärkeää tuntea kiipeilyssä tarvittavat välineet sekä tavat, joilla näitä välineitä käytetään oikealla ja turvallisella tavalla. Samalla sinun tulee tietää erilaisten välineiden käyttöä koskevat rajoitukset.

Omien taitojen arvioiminen sekä riskien arvioiminen ovat ensiarvoisen tärkeitä taitoja kiipeilyssä – mieti mitä tapahtuu, jos epäonnistut ottaessasi riskin – millaiset seuraukset tästä epäonnistumisesta olisi? Hyväksi kiipeilijäksi kehittyminen vaatii runsaasti vaivannäköä sekä aikaa, mutta samaan aikaan se on myös äärimmäisen palkitsevaa. On upeaa, kun pystyy rikkomaan omia rajoja ja voittamaan itse itsensä – kun pystyykin kiipeämään aina vain korkeammalle ja aina vain vaativampia reittejä!

Erilaiset kiipeilymuodot

Kiipeilystä on olemassa monia hyvin erilaisia muotoja, joista voit löytää kokeilemalla oman suosikkisi. Erilaisia kiipeilylajeja ovat:

– Vuorikiipeily
– Seinäkiipeily
– Kalliokiipeily
– Jääkiipeily
– Lumikiipeily
– Urheilukiipeily
– Trädikiipeily
– Mixedkiipeily
– Boulderointi
– Bigwall-kiipeily
– Tekninen kiipeily sekä
– Dry tool –tekniikka

Seinäkiipeilyssä voidaan käyttää erityistä korkeaa kiipeilyseinää, jolle kiivetään valjaiden, kiipeilyköyden, sulkurenkaiden, varmistuslaitteen ja kiipeilykaverin turvaamina. Nykyään suosittua on harrastaa myös sisäseinä-boulderointia, jossa ei käytetä lainkaan köyttä. Tässä boulderoinnin muodossa voidaan kiivetä myös poikittaissuunnassa ja käytössä on tavallista seinäkiipeilyä matalammat reitit.
Halutessasi harjoitella seinäkiipeilyä mahdollisimman turvallisesti, kannattaa sinun aloittaa yläköysikiipeilystä, jossa varmistaja varmistaa turvallisuutesi alapuolellasi. Liidauksessa kiipeilijä käyttää alaköyttä sekä varmistuspisteitä.

Jylhät kalliot ovat monilla alueilla houkutelleet ihmisiä valloittamaan ne, minkä vuoksi kalliokiipeilystä onkin olemassa useita erilaisia muotoja. Erilaiset kiipeilyolosuhteet sekä kalliotyypit ja korkeuserot ovat johtaneet siihen, että eri alueilla on kallioita valloitettu erilaisin metodein.
Boulderointi saattaa olla sinulle vieras termi, ellet ole koskaan harrastanut kiipeilyä. Se juontaa juurensa sanaan ”lohkare” tai ”kivi” ja sanaa boulderointi käytetäänkin kuvaamaan kiipeilyä, jota harrastetaan kallioseinillä tai kivillä.

Myös sisäseinillä tapahtuvaa kiipeilyä saatetaaan kutsua boulderoinniksi. Tälle lajille on ominaista se, ettei köysiä eikä valjaita käytetä, koska liikutaan melko matalalla tai koska toiset turvaavat omaa suoritusta. Tyypillisimpiä boulderointiympäristöjä ovat kivet tai kalliot, jotka ovat korkeudeltaan kolmesta viiteen metriä.

Urheilukiipeily kuuluu vapaakiipeilylajeihin ja siinä käytetään erityisiä porahakoja varmistamaan omaa reittiä. Tämä laji on melko vaikea sekä tekninen ja se sopii henkilöille, jotka haluavat koetella fyysisiä rajojaan. Urheilukiipeily ei ole aloittelevan kiipeilijän laji.
Trädikiipeilyssä oma reitti varmennetaan erilaisten luontaisten varmistusvälineiden avulla – tässä lajissa ei siis käytetä porahakoja, kuten urheilukiipeilyssä. Tämä laji ei sovi aloittelevalle kiipeilijälle.

Tekninen kiipeily on laji, jossa hyödynnetään erilaisia välineitä, jotka pystyvät kannattelemaan kiipeilijän painoa. Tätä lajia varten on suunniteltu erilaisia teknisiä välineitä. Vapaakiipeilyssä varmistusten varassa ei roikuta, vaan ne ovat nimensä mukaisesti ainoastaan varmistamassa, ettei kiipeilijä putoa maahan.

Big wall –kiipeily on edistyneen kiipeilijän laji, jossa kiipeilijältä vaaditaan sekä erinomaisia fyysisiä että henkisiä kykyjä. Big wall –kiipeilyä harrastetaan korkeilla kallioseinämillä.
Jääkiipeilyn tyypillisiä kiipeilykohteita ovat jäätyneet jäävirrat sekä vesiputoukset. Välineinä käytetään jäähakkuja sekä jäärautoja, jotka kiinnitetään kenkiin. Jääruuvit toimivat varmistuksina. Myös tämä laji on kokeneen kiipeilijän valinta, koska jää on vaativa kiipeilyalusta.
Mixed-kiipeilyssä kiipeilyreitti sisältää jäätä ja kalliota, minkä vuoksi tämä onkin erittäin vaativa ja monipuolinen kiipeilylaji. Vuorikiipeilyssä yhdistyvät sekä kiipeilyn taitaminen että luontotuntemus. Tämä kiipeilylaji on erityisen vaativa. Erikseen puhutaan vielä alppikiipeilystä, joka on nimenomaan Alpeilla tapahtuvaa kiipeilyä. Osassa kiipeilylajeja voi osallistua myös kiipeilykilpailuihin.